×

   Либърти Фуд Сървисис е създадена с ясната цел да развива кетъринг за индустриални и корпоративни клиенти и институции, като предлага цялостни решения в областта на колективното хранене.
  Като Ваш партньор за ежедневни договорни доставки, ние предлагаме множество предимства, които са основата на нашия успех:

Опит
Поддържане качеството на храната
Постоянно подобрение
Гарантирана хигиена
Мултинационални познания в
хранителната индустрия
Силни партньорства
Текущи операции и растеж
Силна финансова подкрепа
Разширен обхват на услугите
Инвестиции в развойна
дейност и подобрения
Законност
Човешки ресурси
Пълна сертификаия
Мрежа от доставчици
Ноу - хау