×
Целта на компанията е да осигури качествени и цялостни услуги не само в областта на колективното хранене, а и на почистването. Стремежът ни е да покрием и всички аспекти на комплексния мениджмънт, като предлагаме новаторски, ефективни и качествени решения на базата на нашия опит, консултантски услуги и принципно нови концепции в тази сфера.
Liberty_Food_Services_EOOD_9001_2008_EN_2010_-_Q061114-A
През 2007г. ние разширихме дейността си и в посока на индустриалното почистване, отговаряйки на индивидуалните и специфични изисквания на всеки клиент. Това включва почистване на обществени и производствени сгради, офиси и външните прилежащи площи.
Либърти Фуд Сървисис притежава сертификат с обхват „Почистване и поддържане на производствени, административни и офис сгради и външни площи на база на EN ISO 9001: 2008“.